Spedycja, złom, wyroby hutnicze, kruszywa,złomowanie samochodów, części używane, stacja demontażu - Mega-Trans


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MEGA-TRANS" Spółka z o.o. w Myszkowie
zostało założone 15 września 1991 roku, zarejestrowane w sądzie rejonowym w Częstochowie,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000103373; Regon 271069295; NIP 634-014-07-72; Kapitał Zakładowy 100.000,00 PLN

 

Spedycja, złom, wyroby hutnicze, kruszywa
kruszywa,wyroby hutnicze, spedycja, obrót złomem
mega-trans dane kontaktowe

Webmaster: Proffnet.com