P.P.H.U. "MEGA - TRANS" Sp. z o.o.
42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21A
mailto:biuro@mega-trans.pl

KRUSZYWA
Wiesław Walczyk
tel. 603 948 925Myszków
ul. Partyzantów 21
Wiesław Walczyk
tel. 603 948 925

 

OBRÓT ZŁOMEM
Andrzej Gawlik   Adam Dudzik
42-300 Myszków
ul. Partyzantów 21A
tel. 32 701 03 14
32 797 95 44

BIURO SPEDYCJI
Andrzej Walęga
42-300 Myszków
ul. Partyzantów 21A
tel. 32 701 02 87
32 797 99 85
Spedycja, złom, wyroby hutnicze, kruszywa
kruszywa,wyroby hutnicze, spedycja, obrót złomem
mega-trans dane kontaktowe

Webmaster: Proffnet.com