KRUSZYWA Z ROZBIÓRKI HAŁD

Na podstawie wyników badań i ich analizy wykonanej przez upoważnione laboratoria inżynierii lądowej materiał stanowiący mieszaninę żużli hutniczych kwalifikuje się jako przydatny do wbudowania w dolne i górne warstwy nasypów drogowych, do warstw o podwyższonej nośności, ulepszania podłoży. Kruszywa mogą być również wykorzystane do wszelkiego utwardzenia tymczasowych dróg, placów i składowisk. Kruszywo nie wykazuje ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Paleta kruszyw obejmuje:
- mieszaniny piasku poformierskiego i żużli odlewniczych - Myszków
- kruszywo z żużli odlewniczych

Możemy wyprodukować dowolną granulację wg Życzeń Klienta.
Przyjmujemy zamówienia na dowolną ilość potrzebnego materiału z możliwością dokonywania odbioru w dogodnym dla klienta terminie. Odbiór w miejscu położenia hałd.
Warunki dostaw oraz ceny mogą być negocjowane w zależności od wielkości zamówienia oraz warunków płatności.
Gwarantujemy:
- dobrą jakość, niskie ceny, możliwość negocjacji cen,
- możliwość współpracy w przypadku sortowania i załadunku,
- różnorodne frakcje wg życzeń klienta.
 
Spedycja, złom, wyroby hutnicze, kruszywa
kruszywa,wyroby hutnicze, spedycja, obrót złomem
mega-trans dane kontaktowe

Webmaster: Proffnet.com