ODPADY

P.P.H.U "„Mega-Trans" Sp. z o.o. przyjmie:

I. Za odpłatnością dostawcy następujące odpady:
  Kod kl.     Nazwa odpadu
 1. 10 02 01 - żużle z procesów wytapiania 
 2. 10 02 02 - nieprzerobione żużle z innych procesów
 3. 10 02 10 - zgorzelina walcownicza
 4. 10 02 80 - zgary z hutnictwa żelaza
 5. 10 09 03 - żużle odlewnicze
 6. 10 09 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania
 7. 10 09 08 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania
 8. 10 09 99 - inne nie wymienione odpady
 9. 12 01 21 - zużyte materiały szlifierskie
 10. 16 11 02 - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych
 11. 16 11 04 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych
 12. 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg

II. Kupując od dostawcy

  Kod kl.     Nazwa odpadu
 1. 02 01 10 - odpady metalowe
 2. 10 02 99 - inne nie wymienione odpady
 3. 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
 4. 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
 5. 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
 6. 12 01 13 - odpady spawalnicze
 7. 15 01 04 - opakowania z metali
 8. 16 01 17 - metale żelazne
 9. 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz
 10. 17 04 02 - aluminium
 11. 17 04 05 - żelazo i stal
 12. 19 10 01 - odpady żelaza i stali
 13. 19 12 02 - metale żelazne
 14. 20 01 40 - metale
 
Spedycja, złom, wyroby hutnicze, kruszywa
kruszywa,wyroby hutnicze, spedycja, obrót złomem
mega-trans dane kontaktowe

Webmaster: Proffnet.com