BIURO SPEDYCJI

Biuro spedycji oferuje usługi spedycyjne transportu kolejowego w komunikacji
krajowej i międzynarodowej.

Obsługa spedycyjna obejmuje:
- fachowe doradztwo w zakresie transportu kolejowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
- kompleksową organizację przewozów towarów poprzez bezpośrednią współpracę
   z przewoźnikiem PKP w zakresie terminowego zabezpieczenia środków przewozowych
   pod załadunki, i ich sprawnego przewozu i przekazania na przejściach granicznych RP,
- pełne poradnictwo prawno-taryfowe z zagadnień transportu kolejowego
- stosowanie dla zleceniodawców rabatów taryfowych na podstawie wynegocjowanych
   z przewoźnikami konkurencyjnych stawek przewozowych w zależności od rodzaju towaru,
   ilości masy przewozowej, relacji przewozowej
- przyjęcie płatności przewozowych na rzecz przewoźników kolejowych
- pełną obsługę spedycyjno-celną na granicach lądowych i w portach morskich.
 
Spedycja, złom, wyroby hutnicze, kruszywa
kruszywa,wyroby hutnicze, spedycja, obrót złomem
mega-trans dane kontaktowe

Webmaster: Proffnet.com